Οδικές μεταφορές δεμάτων και εμπορευμάτων

Διαχείριση κινδύνων που αφορούν τους οδηγούς οδικών μεταφορών

Οι οδικές μεταφορές αποτελούν έναν από τους πιο επικίνδυνους τομείς στην Ε.Ε. Οι στατιστικές για τα ατυχήματα από την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων CARE καταδεικνύουν ότι κάθε χρόνο σε ολόκληρη την Ευρώπη περίπου 10.000 άτομα χάνουν τη ζωή τους στους δρόμους. Τα στοιχεία αυτά αφορούν κατά μέσο όρο 1.300 οδηγούς λεωφορείων, πούλμαν, βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και φορτηγών (οχήματα κάτω των 3,5 τόνων). Οι οδηγοί δεν αντιμετωπίζουν μόνο τον κίνδυνο οδικών ατυχημάτων αλλά παράλληλα κινδυνεύουν να εμφανίσουν πόνους στην ράχη από την πολύωρη καθιστική εργασία σε άβολους θαλάμους οδήγησης. Επίσης, μπορούν να τραυματιστούν λόγω πτώσης από ύψος, κατά τον χειρισμό φορτίων ή κατά τη σύνδεση/αποσύνδεση ρυμουλκούμενων. Εκτίθενται σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες και φυσικές πηγές κινδύνου όπως ο θόρυβος, οι κραδασμοί, οι υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και οι επικίνδυνες ουσίες. Επιπλέον, η πίεση του χρόνου ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα εργασιακό άγχος, κακές διατροφικές συνήθειες, έλλειψη ύπνου, ανεπαρκή διαλείμματα και ανεπαρκή ξεκούραση ανάμεσα στις βάρδιες. Η πολύωρη εργασία, η μοναχικότητα και ο αποχωρισμός από την οικογένεια και τους φίλους αποτελούν επίσης χαρακτηριστικά του τομέα των οδικών μεταφορών.

Προσέγγιση διαχείρισης επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας

Οι εργοδότες δεν μπορούν να ελέγξουν τις πηγές κινδύνου για τους εργαζομένους κατά τη διάρκεια της οδήγησης ή της προσέλευσης στην εργασία τους κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ελέγχουν τις πηγές κινδύνου στους χώρους εργασίας. Ωστόσο πολλά οδικά ατυχήματα θα μπορούσαν να αποφευχθούν με μια απλή εξέταση της κατάστασης που επικρατεί σε μια επιχείρηση και, στη συνέχεια, με εντοπισμό των υπαρκτών κινδύνων και τη λήψη πρακτικών μέτρων για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των κινδύνων. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας περιλαμβάνει την εκτίμηση κινδύνων και την υλοποίηση προληπτικών μέτρων, με προτεραιότητα στην εξάλειψη των κινδύνων στην πηγή τους. Οι αρχές αυτές πρέπει να εφαρμόζονται για την υλοποίηση ενός προληπτικού σχεδίου οδικής ασφάλειας και υγείας, στο οποίο περιλαμβάνονται τα οχήματα και ο εξοπλισμός τους, ο προγραμματισμός των εργασιών και το προσωπικό. Οι επιχιερήσεις πρέπει να δημιουργούν μητρώα για την καταχώρηση των συμβάντων. Αυτά μπορούν να αναλύονται στο πλαίσιο της εκτίμησης κινδύνου για τον προσδιορισμό των βέλτιστων μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται. Τα μέτρα για τη διαχείριση κινδύνων πρέπει να αποτελούν μέρος της συνολικής επιχειρηματικής διαχείρισης και όχι επιμέρους διαδικασία αυτής. Καθώς οι οδηγοί διαθέτουν συχνά μακρόχρονη πείρα και είναι συνηθισμένοι να εργάζονται ανεξάρτητα, είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν στον εντοπισμό των πηγών κινδύνου και στον προσδιορισμό του βέλτιστου τρόπου διαχείρισης των κινδύνων. Ζητήματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας που πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα σχέδιο διαχείρισης