Στη μεταφορική Δρομείς μπορείτε να μισθώσετε το φορτηγό με τον οδηγό για μεγάλες η μικρές αποστάσεις. Διαθέτουμε 2 φορτηγά 6 μέτρα, 2 φορτηγά 5 μέτρα και 2 φορτηγά 4 μέτρα καθώς και ένα ανυψωτικό μηχάνημα μετακομίσεων με δυνατότητα ανύψωσης τα 27 μέτρα

 

8

17